📌 Orná pôda s vysokou bonitou

32 000 €

REALL INVEST ponúka na predaj poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území Pastuchov hneď vedľa okresného mesta Hlohovec.

 
– Výmera predávaného spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 9.956,25 m2 (1 Hektár).
 
– Poľnohospodárska pôda je evidovaná na liste vlastníctva 820 pre k.ú. Pastuchov.
 
– Pozemok je vhodný pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).
 
 
– KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je „sceliť“ veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území – lesy, lúky, pôda…) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.
 
– V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.
Cena zahŕňa kompletný právny servis vrátane provízie RK.
 
 
Financovanie tejto nehnuteľnosti Vám vieme zabezpečiť cez nášho hypotekárneho špecialistu ktorý sa o vás postará vo všetkých smeroch.
 
-v prípade záujmu o bližšie informácie a obhliadky nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom telefonátu alebo e-mailu
 
Tešíme sa na spoločnú spoluprácu.